Klik hier voor online aanmelden!

BOEIENDE SPREKERS - INFORMATIEVE LEZINGEN - GRATIS ENTREE - INTERESSANT VOOR U EN UW RELATIES?

DE NATIONALE KUNSTLICHTDAG 2015 ZAL OP 10 EN 12 DECEMBER 2015 DOOR GROUP4WELLNESS IN DEN BOSCH WORDEN GEORGANISEERD ALS ONDERDEEL VAN DE NATIONALE BINNENMILIEUDAGEN 2015 O.A. VIBA EXPOSITIE, NIBE BOUWBIOLOGIE, DE WOONBIOLOOG, DE WERKBIOLOOG, BRIQS, MEUTZNER LICHTADVIES, DE WOLFF AKOESTIEK EN LESCRAUWAET LIFESTYLE AND ENVIRONMENT WAAROVER BINNENKORT MEER INFORMATIE OP WWW.DENATIONALEBINNENMILIEUDAGEN.NL

 DE NATIONALE KUNSTLICHTDAG 2013: DE DYNAMIEK VAN HET LICHT....


Raymond Lescrauwaet

(Meettechnicus & Binnenmilieu adviseur)

Jan Meutzner

(Specialist Licht & Verlichting)Group4Wellness nodigt u samen met FiTLicht.NL en VIBA expo uit voor de 2e Nationale Kunstlichtdag in het Servicecentrum VIBA Expo te Den Bosch, waar u ca. 1200 m2 tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken. De deuren staan voor u open op zaterdag 14 december vanaf 12.30 uur. U wordt welkom geheten met een heerlijk kopje koffie of thee. Het programma start om 13.00 uur.

De Nationale Kunstlichtdag is een ervarings/themamiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals rondom het thema daglicht, kunstlicht en gezondheid waar meer dan 10 boeiende sprekers hun ervaringen met u willen delen.

Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen en kennis met betrekking tot de dynamiek van verlichting voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk- en leefomgevingen.

In de grote zaal geven de sprekers de lezingen in het Nederlands. In de expositieruimte is er separaat een uitstalling van meetapparatuur, materialen en producten voor daglicht en kunstlicht van de door Group4Wellness geselecteerde fabrikanten en producten.

Tijdens de middag zijn er op vaste tijdstippen kleine hapjes, koffie, thee en jus d-orange tegen betaling verkrijgbaar. Er is de gehele middag gratis geoptimaliseerd drinkwater verkrijgbaar.

De definitieve indeling voor de middag zal in de loop van woensdag 11 december 2013 op deze website te lezen zijn.

Gezien het niet-commerciele karakter van De Nationale Kunstlichtdag 2013 is de fabrikanten nadrukkelijk verzocht om ter plaatse geen producten te verkopen en/of verkoopactief met prijzen uit te stallen. Ook dienen de uitgestalde producten een (technisch) meetbaar effect te hebben. Er is aan de geselecteerde fabrikanten en hun sprekers geen vergoeding gevraagd voor het kunnen uitstallen van de producten. Ook de andere sprekers ontvangen geen vergoeding.


WAAROM DE NATIONALE KUNSTLICHTDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van kunstmatige verlichting in de binnen omgeving. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de dynamiek van de buitenruimte tevens reflecteert naar al onze activiteiten binnen. Dynamische verlichting treft men tegenwoordig aan in opleidingslokalen van scholen, in kantoren, in schakelcentra van continu werkende bedrijven, in de industrie, in de intramurale en extramurale ouderenzorg en zelf in de thuisomgeving (denk bv. aan lichtwekkers).

Verlichtingsterkte, luminantie, kleurwaardering, spectrum van het licht, adaptie, verduistering zijn begrippen waarmee we thuis en zakelijk mee worden geconfronteerd. Ook is bekend dat diverse verlichtingsbronnen uiteenlopende emissies in het binnenmilieu veroorzaken die op korte en/of lange termijn ook schadelijk kunnen zijn.

Daarnaast kunnen overgevoelige personen last hebben van specifieke verlichtingsvormen die bij de (gemiddeld) medemens geen invloed hebben. Een grote groep mensen ervaart gezondheidsklachten welke zijn ontstaan en/of versterkt door slechte verlichting en/of te weinig daglicht.

Op De Nationale Kunstlichtdag 2013 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. De Nationale Kunstlichtdag 2013 kent geen winstoogmerk en is er voor iedereen!

Group4Wellness organiseert onderstaande thema/ervaringsdagen in een gelijke opzet;

De Nationale Binnenluchtdag 2014

De Nationale Akoestiekdag 2014

De Nationale Stralingsdag 2015


EEN DOORLOPEND PROGRAMMA

De Nationale Kunstlichtdag 2013 (donderdagmiddag programma 14.00 - 16.00 uur)

Sprekers:


Ontvangst / Inleiding programma - Tijd 14.00 - 14.15 uur

Jan Meutzner De Woon/Werkbioloog - Dynamische verlichting voor het ouder wordende oog - Tijd: 14.15 - 15.00 uur

Renz Pijnenborgh - Archiservice - Gezond Daglicht & Kunstlicht - Tijd: 15.00 - 15.30 uur

Raymond Lescrauwaet - De Woon/Werkbioloog - Verlichtingsapparatuur en EM straling - Tijd: 15.30 - 15.45 uur

Vragenronde - Tijd 15.45 - 16.00 uur


Einde programma

Karel van Mourik - Servicecentrum Viba Expositie - Rondleiding expositie op verzoek / Borrel - 16.00 - 16.30 uurDe Nationale Kunstlichtdag 2013 (zaterdagmiddag programma 13.00 - 17.00 uur)


Sprekers:


Ontvangst - Tijd 12.45 - 13.00 uur

Inleiding programma / Voorstelronde - Tijd 13.00 - 13.15 uur

Jan Meutzner - De Woon/Werkbioloog - Dynamische verlichting voor het ouder wordende oog - Tijd: 13.15 - 13.45 uur

Freek van den Hengel - CPLD vereniging - Lichtallergie - Tijd: 13.45 - 14.00 uur

Joost Valk - Vital Places - Verlichting in scholen - Tijd: 14.00 - 14.30 uur

Marijke van Loon - Van Loon kleuradvies - Kleuren in de leefomgeving - Tijd: 14.30 - 14.45 uur


Pauze - Bezoek informatietafels sprekers - Tijd: 14.45 - 15.00 uur


Reinhard Gerl - Innovative Eyewear - Beschermingsmiddelen - Tijd: 15.00 - 15.30 uur

Edy Ten Berge - ETB Licht & Design - Licht op de woonkamer - Tijd: 15.30 - 15.45 uur

Ronald Schut - LuxImprove - Led verlichting - Tijd: 15.45 - 16.00 uur


Pauze - Bezoek informatietafels sprekers - Tijd: 16.00 - 16.15 uur


Ron van Dijen - Sungazing - Zonnestaren - Tijd: 16.15 - 16.45 uur

Raymond Lescrauwaet - De Woon/Werkbioloog - Verlichtingsapparatuur en EM straling - Tijd: 16.45 - 17.00 uur


Einde programma

Karel van Mourik - Servicecentrum Viba Expositie - Rondleiding expositie op verzoek / Borrel - 17.00 - 17.30 uur
 

DE SPREKERS

Professionele themasprekers (adviseurs):

Jan Meutzner, Joost Valk, Edy Ten Berge e.a.


Professionele complementaire sprekers (adviseurs):

Renz Pijnenborgh (architectuur), Marijke van Loon (Kleuren) en Raymond Lescrauwaet (EM straling) e.a


Ervaringsdeskundigen inzake gezondheidseffecten (consumenten):

Ron van Dijen, Freek van den Hengel e.a.


Ook praktijkervaringen en demonstraties van professionals (fabrikanten):

Ronald Schut, Reinhard Gerl

DE ONDERWERPEN

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc. (Binnenkort volgen specifieke onderwerpen van de lezingen in de middagindeling)

PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, meettechnici, aannemers, technische groothandelaren, verlichtingstechnische winkeliers etc.

DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Raymond Lescrauwaet / Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn (m.m.v. Jan Meutzner e.a.)

Ook organisator van o.a:

De Nationale Binnenluchtdag, De Nationale Stralingsdag , De Nationale Akoestiekdag

PARTNERS

Servicecentrum Viba Expositie - De Woon/Werkbioloog binnenmilieu metingen – Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)

MEDIAPARTNERS

Issuemakers, Duurzaam24TV, Fitplein.nl, Horecainrichting.com, Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer, Vakblad Gezond bouwen en wonen, Schoolfacilities, De Betere Wereld, ODE magazine, Medisch Dossier, Spiegelbeeld magazine, Genoeg magazine, Vakblad InTech E&I, HMN magazine, Vakblad Allicht, John Consemulder radio, Eisma Bouwmedia e.a.

De Nationale Kunstlichtdag 2013 wordt geheel opgenomen door Duurzaam24.TV-Asking (Ingolf Kruseman) en na goedkeuring op een later tijdstip via internet uitgezonden.

Aanmelding als mediapartner kan direct via de aanmeldingsmogelijkheid op de website: www.denationalekunstlichtdag.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.

LOCATIE

Servicecentrum Viba Expositie, 1200 m2 gezond bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek , gebouw B, nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

De organisatie zal luchtzuivering apparatuur plaatsen om de ruimtes zo schoon en fris als mogelijk te houden i.v.m. de aanwezige allergische personen. Tevens de bezoekers vriendelijk vragen om niet (langdurig) mobiel te bellen i.v.m. de aanwezige EHS personen. Er zijn bij Servicecentrum Viba Expositie zelf geen draadloze DECT telefoons en draadloze modems actief tijdens het evenement. Er branden een beperkt aantal TL buizen voor de minimaal gewenste verlichting te samen met daglichtintreding. De elektrische en magnetische velden veroorzaakt door gebruiksapparatuur zullen zoveel mogelijk worden beperkt. De hoogfrequente inductieve netvervuiling zal waar mogelijk worden geëlimineerd door netfilters. De akoestiek en geluidsbelasting bij de Servicecentrum Viba Expositie zal worden gecontroleerd.

Wij zullen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt in dit conventionele verzamelgebouw!

KOSTEN

De entree is geheel GRATIS. De Nationale Kunstlichtdag 2013 wordt u aangeboden door Servicecentrum VIBA expositie, De Woonbioloog, De Werkbioloog en Group4Wellness Levensstijl en Binnenmilieu.

Gaarne uw online aanmelding via de website: www.denationalekunstlichtdag.nl

INFORMATIE

Via de website www.denationalekunstlichtdag.nl, per email: info@denationalekunstlichtdag.nl, Group4Wellness secretariaat 06-34490233 (headset) en/of Servicecentrum Viba Expositie: 073-6216943

UPDATES

Iedere zaterdag vanaf 23 november t/m 7 December 2013. Alle wijzigingen voorbehouden.

De Nationale Kunstlichtdag ™ is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2009).